วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 นำชุดบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสาจังหวัดพิจิตร เร่งซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอดงเจริญ อำเภอวังทรายพูน และอำเภอทับคล้อ ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังประสบวาตภัย

DISASTER : กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 นำชุดบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสาจังหวัดพิจิตร เร่งซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอดงเจริญ อำเภอวังทรายพูน และอำเภอทับคล้อ ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดพิจิตร , ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลวังงิ้ว และ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 58 หลังคาเรือน ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้แก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน 52 หลังคาเรือน แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้กับผู้ประสบวาตภัยอีกจำนวน 6 หลังคาเรือน

ต่อมา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหาารปืนใหญ่ที่ 21 นำชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมยุทโธปกรณ์ จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 57 หลังคาเรือน ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 หลังคาเรือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้ประสบวาตภัยอีกจำนวน 9 หลังคาเรือน

จากนั้น ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 พร้อมผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดพิจิตร เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 39 หลังคาเรือน ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 38 หลังคาเรือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 หลังคาเรือน