วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

นักรบดำซ่อมบ้านกลางเมือง ” กองร้อยทหารพรานที่ 3101 นำทหารพรานชุดช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเชียงของ

DISASTER : ” นักรบดำซ่อมบ้านกลางเมือง ” กองร้อยทหารพรานที่ 3101 นำทหารพรานชุดช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเชียงของ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ร้อยตรี มงคล พลธรรม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3101 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรให้กับ นางสุพิน ขัตติยะ ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ที่บ้านเลขที่ 221 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่รับผิดชอบ