วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ส่งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเปลี่ยนหลังคากระเบื้องบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน…..

DISASTER : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ส่งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเปลี่ยนหลังคากระเบื้องบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน…..

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 กองร้อยเครื่องยิงหนัก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรดำเนินการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ