วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ บ.ปงตองต้นฮ่าง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ บ.ปงตองต้นฮ่าง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 30 ครัวเรือน โดยการเติมน้ำลงแท็งก์กักเก็บน้ำของหมู่บ้าน เพื่อไว้ใช้สำหรับอุปโภค – บริโภค ณ บ.ปงตองต้นฮ่าง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย