วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายทหารพันธุ์ดีค่ายพ่อขุนผาเมือง พล.ม.๑ ร่วมใจสู้ภัยโควิด

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าหอโบราณคดี เพชรบุระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เครือข่ายทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง พล.ม.๑ ร่วมใจสู้ภัยโควิด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมี พระราชกระแสรับสั่ง โครงการทหารพันธุ์ดี และชาวบ้านรอบค่าย ปลูกผักและเลี้ยงปลาในโครงการต่างๆ ของชัยพัฒนา นำผักและ ผลผลิตต่างๆ มาขาย ให้กับประชาชน ในราคาถูก ร่วมกับ เครือข่าย เกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานสินค้าราคาถูก สนองพระราชกระแสรับสั่ง ที่หน้าหอโบราณคดีเพชรบุระ ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเดินหาชื้อสินค้า ผักสด ไร้สาร ผลไม้และสินค้าอื่นๆมากมาย เพื่อลดค่าครองชีพ ในยุคที่ โรคโควิด19 ระบาด