วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 13 บ.เฉลิมราช ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จว.น่าน

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 13 บ.เฉลิมราช ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จว.น่าน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 กองร้อยทหารพรานที่ 3206 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 312, ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3218, อาสาสมัครกิจการพลเรือนบ้านป่าเปือย, บ้านเฉลิมราช, บ้านหล่ายทุ่ง และประชาชนในพื้นที่ ทำการสร้างบ้านให้กับ นายประชิต ท้าวคาม ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 13 บ.เฉลิมราช ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จว.น่าน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลปอน