วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก สารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 39 บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสา ตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วงแหวนรอบนอก และตรวจสถานที่จุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด – 19

COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก สารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 39 บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสา ตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วงแหวนรอบนอก และตรวจสถานที่จุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด – 19

พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจากหมวดสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 39 กองพันสารวัตรทหารที่ 31 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมประจำจุด และ คัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 จุดตรวจรอบบริเวณวงแหวนรอบนอกเข้าเขตพื้นที่เมืองชั้นในจังหวัดพิษณุโลก และ ชุดสายตรวจร่วมตรวจที่สถานีรถไฟ/สถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่ 1 , แห่งที่ 2, โรงแรม เดอะปาร์ค, โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์, โรงแรมไพลิน, โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด, โรงแรมเพชรไพลิน , ตรวจภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 (เก่า) และ บริเวณสวนชมน่าน เฉลิมพระเกียรติ /จุดตรวจชุมชนและหมู่บ้านตามการประสาน/ร้องขอ

ทั้งนี้ ช่วงมาตรการเคอร์ฟิว วันที่ 25 เม.ย. 63 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 26 เม.ย. 63 เวลา 04.00 น. มียานพาหนะ ผ่านจุดตรวจ จำนวน 173 คัน ประชาชน จำนวน 269 คน ไม่มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในข้อหาออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.