วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร นำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้แก่ วัดอรัญญิก ร่วมกับ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมตั้งโรงทานช่วยเหลือ ประชาชนชาวชุมชนวัดอรัญญิก

COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร นำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้แก่ วัดอรัญญิก ร่วมกับ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมตั้งโรงทานช่วยเหลือ ประชาชนชาวชุมชนวัดอรัญญิก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ ชุดวิทยากรขุนด่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่วัดอรัญญิกพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบแถว (socicl distancing) ร่วมตรวจคัดกรอง และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรค COVID 19 ในปัจจุบัน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่มารับข้าวกล่อง พร้อมสิ่งอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด ณ ลานดินบริเวณภายใน วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการสร้างระยะห่างตามนโยบายรัฐบาล และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก สร้างความพึงพอใจต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงกัน ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มารอรับอาหารเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมคณะสงฆ์วัดอรัญญิก พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และคณะ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 และ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมทั้งคณะจิตศรัทธา ร่วมจัดกิจกรรมการจัดตั้งโรงทานวัดอรัญญิก เพื่อช่วยเหลือประชาชนชุมชนวัดอรัญญิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยประกอบอาหารแจกจำนวน 300 กล่อง ข้าวสารอาหารแห้ง 300 ชุด เริ่มเเจกตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.