วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ต้อนรับ คณะประเมินผลการแก้ปัญาภัยแล้ง ภาคเหนือตอนบน …..

ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ต้อนรับ คณะประเมินผลการแก้ปัญาภัยแล้ง ภาคเหนือตอนบน …..

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 และ ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ต้อนรับ พันเอก ศักธนันทน์ อุ่นแสงจันทร์ หัวหน้าคณะประเมินผลการแก้ปัญาภัยแล้ง ภาคเหนือตอนบน ชุดที่ 3 A (จังหวัดเชียงราย) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจพื้นที่ เจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 บ้านป่าซาง ตำบล ป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ่ง จังหวัดเชียงราย โดยมี นาย บุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ่ง พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป