วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 มอบชุดให้กับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน ในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตก

NEWS : ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 มอบชุดให้กับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน ในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตก

พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ได้มอบชุดให้กับ อาสาสมัครกิจการพลเรือน ในพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตก ของ จังหวัดตาก โดยมี สัสดีอำเภอในพื้นที่ร่วมรับมอบ และนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอ และได้มอบนโยบายให้กับ ตัวแทน อาสาสมัครกิจการพลเรือน ที่มาร่วมรับชุด ให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของ อาสาสมัครกิจการพลเรือน