วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ต้อนรับ คณะประเมินผล ภัยแล้ง เดินทางมาตรวจพื้นที่ขุดหนองน้ำใหม่ อำเภอดอยหลวง

ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ต้อนรับ คณะประเมินผล ภัยแล้ง เดินทางมาตรวจพื้นที่ขุดหนองน้ำใหม่ อำเภอดอยหลวง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 และ ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ต้อนรับ คณะประเมินผล ที่ 3 A (จังหวัดเชียงราย) ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจพื้นที่ขุดหนองน้ำใหม่ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอดอยหลวง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป