วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร ร่วมแจกจ่ายมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร ร่วมแจกจ่ายมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร ร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการ และ จิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมแจกจ่ายมอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร 15% ขนาด 5 กิโลกรัม 1 ถุง, ปลากระป๋อง จำนวน 8 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ห่อ, น้ำมันพืช ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด และ น้ำปลา จำนวน 1 ขวด) น้ำดื่ม และ ผัดไทย ให้กับประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หลังจากมีมาตรการทางจังหวัดพิษณุโลก ให้ปิดสถานประกอบการนวดแผนโบราณ ปิดกิจการชั่วคราว เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 325 คน และ ได้มอบเงินเป็นค่าเดินทางให้กับประชาชนเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางมารับถุงยังชีพ ณ บริเวณ โดมลานจอดรถทิศใต้ ของศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน