วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

บุรีรัมย์ เหล่ากาชาติร่วมโรงพยาบาลและภาคเอกชน จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้ผ่านวิกฤติโรคระบาด (คลิป)

บุรีรัมย์ เหล่ากาชาติร่วมโรงพยาบาลและภาคเอกชน จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้ผ่านวิกฤติโรคระบาด (คลิป)

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และภาคเอกชน จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตผ่านวิกฤติโรคระบาด ที่สถานีบริการน้ำมัน มีผู้เดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

วันนี้(27 เม.ย. 63) นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และนายอุชิต เหลืองชัยศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ.บี.ปิโตรเลียม จำกัด ( เอ.บี.กรุ๊ป) และคณะผู้บริหาร จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านยาง ถนนบุรีรัมย์-สตึก ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บไว้ในคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำหรับใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในปัจจุบันผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้มีผู้มาบริจาคเลือดลดลง อาจส่งผลกระทบการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดกรณีฉุกเฉิน มีพนักงานของกลุ่ม เอ.บี.กรุ๊ป ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กว่า 130 คน ลูกค้าที่ไปใช้บริการปั้มน้ำมัน ปตท.บ้านยาง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ กลุ่ม เอ.บี.กรุ๊ป ได้บริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์มูลค่า 50,000 บาท มอบเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสู้ภัย โควิด-19 จำนวน 30,000 บาท

นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในห้วงที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้งดการผ่าตัดคนไข้ที่ไม่เร่งด่วน โดยผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ดังนั้นการใช้เลือดก็ยังไม่มาก ในขณะเดียวกันการบริจาคเลือดก็ลดลงตามไปด้วย แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โรงพยาบาลบุรีรัมย์จะเริ่มนัดผู้ป่วยผ่าตัดรักษาตามปกติ จึงจำเป็นต้องใช้เลือดมากขึ้น จำเป็นต้องรับบริจาคโลหิต เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ และเก็บไว้ในคลังเลือดส่งต่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ที่จำเป็นต้องใช้รักษาผู้ป่วย ส่วนการรับบริจาคเลือดทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้จัดหน่วยให้บริการรับบริจาคทุกวัน ที่คลินิกศูนย์ครอบครัวคลองละลม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส่วนผู้ที่จะประสงค์จะบริจาคโลหิต ที่ยังมีความกังวลว่า การเดินทางไปบริจาคโลหิต จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นั้น ขอยืนยันว่าปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาจะครบ 1 เดือนแล้ว และทางสถานที่รับบริจาคโลหิต ก็มีมาตรการป้องกัน มาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อฯที่ดีอยู่แล้ว

/////////////