วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ)ชุดประสานงานเพื่อความมั่นคง กปช.จต. ประจำพื้นที่ตราด ,กองกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ,ตำรวจสันติบาล’กอ.รมน.จ.ตราด และ เพื่อนๆ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ)ชุดประสานงานเพื่อความมั่นคง กปช.จต. ประจำพื้นที่ตราด ,กองกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ,ตำรวจสันติบาล’กอ.รมน.จ.ตราด และ เพื่อนๆ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ดังกล่าว ให้กับผู้ติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำบลท่ากุ่มโดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลท่ากุ่มเป็นผู้ส่งเดินทางไปมอบ

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#เราไม่ทิ้งกัน
#จังหวัดตราดต้องชนะ
#COVID19