วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด… นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธาน “ปล่อยกุ้งก้ามกราม” ลงสู่แหล่งน้ำชุมชน{200,000 ตัวรวม 3,800,000} ตัวเพื่อเติมเต็มแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลัง “ไวรัส โควิด-19

ร้อยเอ็ด…
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธาน “ปล่อยกุ้งก้ามกราม” ลงสู่แหล่งน้ำชุมชน{200,000 ตัวรวม 3,800,000} ตัวเพื่อเติมเต็มแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลัง “ไวรัส โควิด-19

วันนี้ (29เม.ย.63) 06.00 น.นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานการปล่อย “กุ้งก้ามกราม “ ลงในแหล่งน้ำชุมชนบึงศรีจรูญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนภายใต้โครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฝนทิ้งช่วง ปี 2562 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานโดยนายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศบาลชัยวารี นายสมดี ไทยทองหลาง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 แหล่งน้ำในเขตอำเภอโพธิ์ชัยแหล่งน้ำละ 200,000 ตัว รวม 3,800,000 ตัวเพื่อเติมเต็มแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลัง “ไวรัส โควิด-19 จางหายไป ณ บริเวณพื้นที่เขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ยังได้กล่าวว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัยว่าประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำกุ้งก้ามกราม มาปล่อยลงในแหล่งน้ำชุมชนเมื่อโตขึ้นราษฏรจะได้ทำการประมงนำมาปรุงเป็นอาหารต่อต้านไวรัสโควิด-19 อีกต่อไป.

_________
คณิต ไชยจันทร์,บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน