อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านช่วยชาวบ้านแจกข้าวสารไข่คนไม่มีงานทำกันโควิด19

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านช่วยชาวบ้านแจกข้าวสารไข่คนไม่มีงานทำกันโควิด19

29เมษายน 2563 เวลา09.00 น
นโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนอยู่บ้าน ป้องกันโรคระบาดโควิด19 ทำให้เกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้าโดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่มีงานทำ ยากจน และบุคคลที่นายจ้างเลิกจ้าง ก็ได้กลับมาอยู่บ้านเรือนเดือดร้อนกันทุกครัวเรือน ทางนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ค้าข้าวในอำเภอแม่อาย นางบานเย็น พรมมา โรงสีข้าววัชระกิจ และนายจรัญ แสงหล้า โรงอบข้าวแม่อายไรค์นิวส์ ได้นำข้าวสาร และน้ำมันพืชพร้อมกับไข่ไก่ จัดเป็นชุดมาทำการมอบให้กับชาวบ้านในตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

และยังมอบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 รายด้วย โดยแจกที่อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านโล๊ะตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวบ้านจำนวนประมาณ 600 ครัวเรือนได้มายืนความจำนงขอรับข้าวสารน้ำมันพืชและไข่ไก่ ด้วยความยินดีและปลาบปลื้มใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ “การให้ดียิ่งกว่าการรับ” แต่ในสถานการณ์แบบนี้ทั้งคนให้และคนรับย่อมมีความยินดีทั้งสองฝ่าย ในการแจกของวันนี้ทางทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่มาทำการลงทะเบียน คัดกรอง วัดไข้ พ่นแอลกอฮอล์ และจัดระเบียบเว้นระยะห่างกัน เพื่อป้องกันโควิด กับประชาชนที่มารับข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสพภัยโควิด19 ในวันนี้ และนางบานเย็น พรมมา โรงสีข้าววัชระกิจ และนายจรัญ แสงหล้า โรงอบข้าวแม่อายไรค์นิวส์ ได้นำข้าวสารและน้ำมันพืชพร้อมกับไข่ไก่ ไปมอบให้กับประชาชนบ้านกาวีละ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่อีก 100 ครัวเรือน รวมในการมอบทั้งหมดจำนวน 700 ครัวเรือน ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ซึ่งประชาชนจะเอื้อเผื้อซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากก็จะมีการช่วยเหลือกันคนมีฐานะดีก็จะลงมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสพภัยในทุกๆครั้ง ก็ขอความเจริญก้าวหน้าเกิดกับผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ด้วย

สำราญ แสงสงค์ ข่าว