พระสุทิน ถิรธมโม วัดทองธรรมชาติ นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (สุชาติ ตันเจริญ) นางบรรจง จรัญญากร สมาชิก อบต. หมู่ ๗ แจกข้าวสาร ไข่ ปลาเค็ม ให้กับชาวบ้านไกล้เคียงวัด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จังหวัดตราด-วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสุทิน ถิรธมโม วัดทองธรรมชาติ นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (สุชาติ ตันเจริญ) นางบรรจง จรัญญากร สมาชิก อบต. หมู่ ๗ แจกข้าวสาร ไข่ ปลาเค็ม ให้กับชาวบ้านไกล้เคียงวัด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#เราไม่ทิ้งกัน
#จังหวัดตราดต้องชนะ