วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

ร้อยเอ็ด…/ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสต๊อกข้าวโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต/

ร้อยเอ็ด…/
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสต๊อกข้าวโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต

/2562-2563เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิต ทำให้ราคาตลาดข้าวภายในประเทศ มีเสถียรภาพ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 (วันที่ 2) นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวทัสนี ประภาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวปีการผลิต 2562/63 ประจำเดือน เมษายน 2563 ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2563

จำนวน 4 ราย ดังนี้ หจก.โรงสีข้าวทรัพย์เสรี อ.เสลภูมิ โรงสีข้าวเสรีรุ่งเรืองกิจ อ.ทุ่งเขาหลวง หจก.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง อ.เชียงขวัญ และโรงสีบัวสมหมาย อ.เมืองร้อยเอ็ด
ผลการตรวจสอบ ปรากฏ ดังนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงินตามโครงการฯ จำนวนรวม 26 ฉบับ วงเงินกู้ 930 ล้านบาท ดำรงสต็อกข้าวปริมาณรวม 45,985 ตัน มูลค่ารวม 1,005.68 ล้านบาท ครอบคลุมตามตั๋วสัญญาใช้เงิน (แยกเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ 28,629 ตัน ข้าวสารหอมมะลิ ( ข้าวต้น ) 13,304 ตัน และ ข้าวสารหอมมะลิ (ปลายข้าว) 2,447 ตัน ข้าวสารเหนียว(ข้าวต้น) 1,154 ตัน ข้าวสารเหนียว(ปลายข้าว) 451 ตัน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับคณะทำงาน จะทำการตรวจสต๊อกข้าวเป็นประจำทุกเดือน
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิต จะออกสู่ตลาดมาก จากเกษตรกร โดยไม่ต้องเร่งระบายผลผลิต และเก็บสต็อกไว้ในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร ทำให้ราคาตลาดข้าวภายในประเทศ มีเสถียรภาพ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยทั้งนี้ ให้คำนึงถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ด้วย …

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด.
ขอบคุณ PR.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด อนุเคราะห์/ภาพ-ข่าว