วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/เลขานุการ กอ.รมน.ร่วมกับบ้านบัญชีราชบุรีและเครือข่ายมอบสิ่งของอุปโภค.บริโภค.ช่วยประชาชนจ.ราชบุรีได้รับผลกระทบโควิด19.

จ.ราชบุรี/เลขานุการ กอ.รมน.ร่วมกับบ้านบัญชีราชบุรีและเครือข่ายมอบสิ่งของอุปโภค.บริโภค.ช่วยประชาชนจ.ราชบุรีได้รับผลกระทบโควิด19.

เมื่อวันที่30เมษายน2563เวลา10.00น.ที่อาคารรวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี พล.ตรี.เอกธนา เสนานนท์ เลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเป็นประธานมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีเครือข่าย บ้านบัญชีราชบุรี

และหน่วยงานกอ.รมน.จ.ราชบุรีและทหารในพื้นที่ ร่วมกันมอบสิ่งของในครั้งนี้ มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนหลายร้อยคนเดินทางมารับสิ่งของโอกาสเดียวกัน พลตรีเอกธนา เสนานนท์ เลขานุการ กอ.รมน. กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จึงได้สั่งการให้ประชาชนทั่วประเทศหยุดอยู่กับบ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด 19 จึงทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้น กอ.รมน.และเครือข่ายจึงเห็นความสำคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบจึงได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พ้นจากวิกฤตโรคโควิด 19.

สุพจน์ รสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน