ร้อยเอ็ด นายอำเภอโพธิ์ชัย คุมเข้ม!!ออกเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด ทต.ชัยวารี เพื่อต่อต้านโรคโควิด

ร้อยเอ็ด
นายอำเภอโพธิ์ชัย คุมเข้ม!!ออกเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด ทต.ชัยวารี เพื่อต่อต้านโรคโควิด

วันนี้ (30เม.ย.63) เวลา 15.30 น.นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย นายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศบาลตำบลชัยวารี กองสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล นางสมพิศ คชานันท์ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย ออกพบประเยี่ยมเยี่ยนเสริมพลังให้ขวัญและกำลังใจ พ่อค้า แม่ค้า นั่งขายแผงลอย และประชาชนที่มาเดินจับจ่ายซื้อสิ่งของไปประกอบอาหาร รับประทานที่บ้าน ตลอดจนสอบถามการ ซื้อขายมีรายได้พอเหมาะ พอเพียงหรือไม่ พร้อมกับแนะนำการป้องกัน และ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ในอำเภอโพธิ์ชัยควรกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยออกกำลังกายเป็นประจำ

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัยได้ ได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในครั้งนี้ มี พ่อค้า แม่ค้าได้มอบ อาหารให้กับท่านนายอำเภอโพธิ์ชัย ไปประกอบอาหารรับประทานที่บ้านพักรับรอง ในฐานะอาคันตุกะใหม่ พื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยวันนี้

ผู้สื่อข่าว ทีวีรายงาน
____________
คณิต ไชยจันทร์ ,บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน/ศรีไพร ทูลธรรม