วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อุบลราชธานี….ครัวคนอุบลไม่ทิ้งกัน พ้นภัยโควิด 19

อุบลราชธานี….ครัวคนอุบลไม่ทิ้งกัน พ้นภัยโควิด 19……

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้วันที่ 3 พ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เปิดโครงการ “ครัวคนอุบลไม่ทิ้งกัน ต้านภัยโควิด 19 อ.เดชอุดม” โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการศาลเจ้า คณะกรรมการศาลหลักเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

บริษัทห้างร้าน กลุ่มองค์กรการกุศล ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคเงินสมทบการจัดตั้งโรงครัวกลาง และวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ช่วงการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งในวันนี้ได้มอบอาหารให้ อสม.นำไปส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม และ อบต. เมืองเดชอุดม จำนวน 100 ราย ทั้งนี้ อำเภอเดชอุดม ได้จัดตั้งโรงครัวคนอุบลไม่ทิ้งกันฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่จำนวน 25 แห่ง และจัดตั้งโรงครัวกลาง ณ บริเวณสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม รวมจุดตั้งโรงครัวทั้งสิ้น 26 แห่ง เพื่อนำอาหารเที่ยงไปให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ถูกกักตัวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จำนวนกว่า 617 ราย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พ.ค.2563 หรือจนกว่าจะยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ข่าว : นายณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน