วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.37 ออกเยี่ยมครอบครัวของกำลังพล ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ทหารกองประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มทบ.37 ออกเยี่ยมครอบครัวของกำลังพล ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ทหารกองประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37/ผบ.ศบภ.มทบ.37 มอบหมายให้ ร.ท. วิวัฒน์ ปาลี รอง ผบ.ร้อย มทบ.37 เข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวทหารกองประจำการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยเดินทางไปมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ปลากระป๋อง, ไข่ไก่, น้ำมันพืช, น้ำปลา, หน้ากากอนามัย และผ้าห่ม ให้แก่ครอบครัวของ พลทหาร ณัฐพนธ์ ศรีประสิทธิ์ สังกัด ร้อย.มทบ.37 ณ บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยมี นางจันทร์แสง ยอดมูลคลี ผู้เป็นย่า ออกมารับมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลรายนี้ อยู่ในฐานะยากจน ประกอบสัมมาชีพอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยปัจจุบันประสบปัญหารายได้ลดลงในห้วงวิกฤตโรคติดต่อที่ผ่านมา แต่ยังพอหาเลี้ยงชีพได้ ทั้งนี้ ร.ท. วิวัฒน์ฯ ได้กล่าวให้กำลังใจให้แก่ครอบครัวกำลังพลสู้ และผ่านวิกฤตปัญหานี้ไปด้วยกัน โดย มทบ.37 พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุก ๆ เรื่อง และแนะนำให้แนวทางการทำเกษตร

การปลูกป่ากินได้ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ส่งผลให้ครอบครัวของกำลังพล มีความรู้สึกทราบซึ้งและปลื้มปิติ ที่ผู้บังคับบัญชาในส่วนของกองทับบก เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสิ่งของที่ได้รับมอบสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตที่ประสบปัญหาได้อย่างมาก และขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ห่วงใยกำลังพล ครอบครัว ไม่ทอดทิ้งกันในยามยากลำบาก รวมทั้ง ข้อแนะนำต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างความคิดในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความผาสุกต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
06/05/63