วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

จังหวัดยโสธร เตรียมสิ่งของชุด ธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบให้ผู้อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ กุดชุมและทรายมูล รวม 864 ราย”

“จังหวัดยโสธร เตรียมสิ่งของชุด ธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบให้ผู้อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ กุดชุมและทรายมูล รวม 864 ราย”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (7 พ.ค.63) ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ทำการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ เพื่อจะนำไปมอบให้กับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ,ปริมณฑลและต่างจังหวัด ที่ ต้องเข้าสู่มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 โดยการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และได้รายงานตัวในระบบแอปพลิเคชั่นพ้นภัย ซึ่งจังหวัดยโสธร นำโดยเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร อำเภอกุดชุมและอำเภอทรายมูล นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกุดชุม และจิตอาสา ร่วมจัดเตรียมสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีพชุด ธารน้ำใจ ต้านภัย โควิด-19

เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ที่อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งอำเภอกุดชุม จำนวน 255 ราย,อำเภอทรายมูล จำนวน 147 ราย
และในช่วงเช้าวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดเตรียมสิ่งของที่หอประชุมอำเภอเลิงนกทา เพื่อจะนำไปมอบให้กับผู้อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสังเกตการอาการ 14 วัน ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จำนวน จำนวน 369 ราย และอำเภอไทยเจริญ จำนวน 93 ราย รวมทั้งสิ้น 864 ราย
สำหรับสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ชุด ธารน้ำใจ ต้านภัย โควิด-19 ที่เตรียมนำไปมอบให้ผู้กักตัวประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ปลากระป๋อง,สบู่,ยาสระผม,ผงซักผ้าและถุงเก็บขยะ อันจำเป็นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่ระหว่างกักตัวได้ (สร้างสรรค์สังคม ระดมจิตอาสา พัฒนาความรุ่งเรือง

) ///…พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน