อบจ.ตราด ส่งมอบถุงยังชีพให้กับอำเภอเมืองตราด เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

อบจ.ตราด ส่งมอบถุงยังชีพให้กับอำเภอเมืองตราด เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

(7 พ.ค. 63) นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.ตราด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 243 ชุด ให้กับอำเภอเมืองตราด ก่อนที่จะกระจายส่งต่อให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนายแสนพิทักษ์ พัชรสันป่าเป้า ปลัดอำเภอเมืองตราด พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองตราด ร่วมรับมอบบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตราด

สำหรับการส่งมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นอีกกลุ่มของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงได้จัดทำถุงยังชีพ ที่ประกอบไปด้วยของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพส่งมอบให้กับประชาชน โดยให้อำเภอเมืองตราด เป็นศูนย์กลางในการกระจายถุงยังชีพผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ไปถึงมือประชาชน แทนการเดินทางเข้ามารับด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว พงศ์นริศร์ กิจจานนท์ …..ผู้สื่อข่าวตราด