วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

อบจ.ลำพูน แถลงให้ข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์ชุด ดูแลผู้สูงอายุ ( Packset ) ส่วนการสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดยังดำเนินไปตามขั้นตอน ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งทางวินัยและอาญา

อบจ.ลำพูน แถลงให้ข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์ชุด ดูแลผู้สูงอายุ ( Packset ) ส่วนการสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดยังดำเนินไปตามขั้นตอน ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งทางวินัยและอาญา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแถลงข่าวประเด็นการจัดซื้อ ชุด ดูแลผู้สูงอายุ ( Packset ) ซึ่งเป็นการจัดซื้อแบบเร่งด่วน เพื่อเร่งส่งมอบให้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไปจำนวน 27,700 ชุด ซึ่งนายก อบจ.ลำพูน จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับราคาสิ่งของในชุดต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในส่วนการสอบข้อเท็จจริงในระดับจังหวัดยังดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งหากพบการกระทำผิดจริงจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งทางวินัยและอาญา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.ลำพูน แถลงข่าว ประเด็นการจัดซื้อ อุปกรณ์ ชุด PackSet สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไปจำนวน 27,700 ชุด โดยนายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่า อบจ.ลำพูนได้จัดทำโครงการดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ประสานขอรับการสนับสนุน ชุด แพคเซ็ต และ อบจ.ลำพูนได้แต่ตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และประกาศเชิญชวนให้ภาคเอกชนเสนอราคา โดย หจก.พี.พี.กรุ๊ป เทรดดิ้ง ชนะการเสนอราคา จำนวน 16,343,000 บาท

ในวันที่ 7 เม.ย. 2563 จากนั้นได้ทำเรื่องจัดซื้อ และส่งมอบของเสร็จสิ้นในวันที่ 15 เม.ย. 2563 และอบจ.ได้ทยอยมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขในอำเภอต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2563 ซึ่งการจัดซื้อวัสดุชุด แพคเซ็ต ดังกล่าว นั้น อบจ.จัดทำตามมาตรการป้องกันซึ่งในขณะนั้นเกิดการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ค่อนข้างรุนแรง ส่วนการจัดถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนนั้น เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอบจ.ลำพูนก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือหาก ท้องถิ่นใดมีการร้องขอ ส่วน กรณีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ คุณภาพ และราคา สิ่งของที่ประกอบอยู่ในชุดแพคเซ็ตนั้น นายกอบจ.ลำพูน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

ด้านการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในระดับจังหวัด นั้น นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ถึงความคืบหน้า ซึ่งชุดสอบสวนข้อเท็จจริงได้รายงานผล เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ของ อบจ.ลำพูน ไม่เป็นไปตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย และจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย มีเวลาทำงานตั้งแต่ วันที่ 30 เม.ย. 2563 ต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วัน ส่วนการพักงานผู้บริหาร อบจ.ลำพูน นั้นหากมีการสอบสวนพบข้อเท็จจริงว่ากระทำผิดจริง จะมีการหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงแนวทางปฏิบัติทางวินัย ด้านการดำเนินการความเกี่ยวกับคดีอาญา นั้น ป.ป.ช.ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงข้อทั้งหมด

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มว่า การขอรับการสนับสนุนชุด แพคเซ็ต นั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดหาชุดดำรงชีวิตที่จำเป็นให้แก่ ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง , ผู้กักตัวที่มีอายุ 70 ปี “ แต่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการตามระเบียบที่บังคบใช้อยู่ทุกขั้นตอน ” ส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 นั้น จังหวัดกำลังรวบรวมข้อมูล และ อบจ.ลำพูน จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อจังหวัดต่อไป

………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน