วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Volunteer Bike Delivery : กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา เปิดปฏิบัติการ ” บริการตัดผมฟรี ” ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหาร แห้งข้าวสาร สิ่งของดำรงชีพ ให้ประชาชนอำเภอแม่สาย

Volunteer Bike Delivery : กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา เปิดปฏิบัติการ ” บริการตัดผมฟรี ” ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหาร แห้งข้าวสาร สิ่งของดำรงชีพ ให้ประชาชนอำเภอแม่สาย

หมวดทหารม้าที่ 2 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดดำเนินการกิจกรรม “ Army Delivery ” กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน บริการถึงที่บ้าน โดยการจัดกำลังพล และทหารจิตอาสาพระราชทาน ออกแจกจ่ายสิ่งของดำรงชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และบริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชนถึงหน้าบ้าน ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ที่บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ส่วน หมวดทหารม้าที่ 1 กองร้อยทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 2 ได้จัดดำเนินการจัดกิจกรรม “ Army Delivery ” กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน บริการถึงที่บ้าน โดยการจัดกำลังพล และทหารจิตอาสาพระราชทาน ออกให้บริการแจกจ่ายสิ่งของยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และบริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชนถึงที่บ้านในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ บ้านเกาะทราย หมู่ 7 และ บ้านไม้ลุงขน หมู่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ซึ่งการออกให้บริการตัดผม ในครั้งนี้ ได้การตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และขอบคุณทหารที่ได้ออกให้บริการตัดผมถึงที่บ้าน เป็นการลดรายจ่ายและไม่ต้องเดินทางไปตัดผมถึงที่ร้าน เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอีกด้วย

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส