วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

News Normal : กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ กรมรบพิเศษที่ 5 ปฎิบัติการ ” ส่งความห่วงใย สู่ การดูแล ” วิถีใหม่ News Normal.. แจกอาหารกล่องข้าวสารพืชผลทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

News Normal : กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ กรมรบพิเศษที่ 5 ปฎิบัติการ ” ส่งความห่วงใย สู่ การดูแล ” วิถีใหม่ News Normal.. แจกอาหารกล่องข้าวสารพืชผลทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กองพลทหารราบที่ 7 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ กรมรบพิเศษที่ 5 เปิดปฏิบัติการ ” ส่งความห่วงใย สู่ การดูแล ” .จัดทำอาหารกล่อง ข้าวสาร และพืชผลทางการเกษตรโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อแจกจ่ายฯให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สัญจร ไป/มา และมวลชนรอบค่าย มีประชาชนที่มารับบริการจำนวน 565 คน ทุกคนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบคัดกรองที่หน่วย ร่วมกับ รพ.สต.ดอนแก้ว ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ หน่วยได้ดำเนินโครงการ Army delivery จัดส่งอาหารกล่อง และข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.ดอนแก้ว จำนวน 10 หมู่บ้าน 33 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยในห้วงตั้งแต่ 1 เม.ย.63 จนถึงปัจจุบัน (7 พ.ค.63)รวมทั้งสิ้นผู้เข้ารับบริการจำนวน 15,749 คน