วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Volunteer Activities : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่สาย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ที่วัดถ้ำปลา

Volunteer Activities : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่สาย พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ที่วัดถ้ำปลา

หมวดลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพล ร่วมกับ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3210 , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 310 กองกำลังผาเมือง, ส่วนราชการ, หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดถ้ำปลา บ้านห้วยปูแกง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 200 คน