วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Black Warrior Cut & Barber นักรบดำบาร์เบอร์ กองร้อยทหารพรานที่ 3101 และ 3105 บริการตัดผมฟรีถึงบ้านประชาชนในพื้นที่ เชียงราย – พะเยา

Black Warrior Cut & Barber นักรบดำบาร์เบอร์ กองร้อยทหารพรานที่ 3101 และ 3105 บริการตัดผมฟรีถึงบ้านประชาชนในพื้นที่ เชียงราย – พะเยา

กองร้อยทหารพรานที่ 3101 และกองร้อยทหารพรานที่ 3105 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดช่างตัดผม นักรบดำบาร์เบอร์ ในกิจกรรม “Army Barber Delivery บริการตัดผมถึงบ้าน” ออกให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่บ้านดอนมหาวัน โดยยึดหลักการเว้นระยะห่าง Social Distancing ณอาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และในพื้นที่บ้านปงใหม่ อาคารชมรมผู้สูงอายุ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา