วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ธารน้ำใจ ท่ายางแบ่งปัน ที่เทศบาลตำบลท่ายาง จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด19 ล่าสุด สิ่งของที่ได้รับบริจาคถึงมือประชาชนทั้ง37ชุมชนแล้ว

ธารน้ำใจ ท่ายางแบ่งปัน ที่เทศบาลตำบลท่ายาง จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด19 ล่าสุด สิ่งของที่ได้รับบริจาคถึงมือประชาชนทั้ง37ชุมชนแล้ว

เมื่อวันที่8พฤษภาคม 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวท่ายางทั้ง37ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับ ประธานชุมชนและผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชน หลังจากที่เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดทำ โครงการธารน้ำใจ ท่ายางแบ่งปัน ขึ้นตั้งแต่วันที่21เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
นางนฤมล เปิดเผยว่า หลังจากประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วมุมโลก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 มีผู้คนติดเชื้อจนถึงแก่ชีวิตจำนวนหลายราย และกำลังอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อรักษาตัวอีกจำนวนไม่น้อย สำหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และประกาศเคอฟิวร์ ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 และในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี ได้ขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี ไม่ว่าจะเป็น การงดเว้นการจัดพิธีต่างๆ การตั้งด่านจุดคัดกรองแต่ละตำบล เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ผ่านพ้นกับสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสร้าย นอกจากนั้นยังคงวางมาตรการหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสเข้าไปสู่ชุมชนแต่ละชุมชน จึงมอบหมายให้ อสม.ดำเนินการคัดกรองอย่างเข้มแข็งอีกด้วย

สำหรับในส่วนของเทศบาลตำบลท่ายาง ตลอดระยะที่ผ่านมา ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19อย่างเข้มเเข็ง และวางมาตรการป้องกันแบบเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทุกมุมของเขตรับผิดชอบ การปิดตลาดตั้งจุดคัดกรอง การผลิตหน้ากากผ้า และแจกจ่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อเเจกจ่ายกับประชาชนไปก่อนหน้านี้ นอกจากนั้นยังรณรงค์ตามมาตรการ หยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยติดแฮชแทกในเฟชบุคของเทศบาลตำบลท่ายาง ในหัวข้อ เซฟประเทศไทย เซฟท่ายาง และหลังจากที่มีประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบด้านภาระการใช้จ่ายประจำวัน เทศบาลตำบลท่ายาง จึงเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงจัดโครงการธารน้ำใจ ท่ายางแบ่งปัน ขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่21เมษายน จนถึง ณ ปัจจุบัน โดยได้รับเงินสดทั้งสิ้น รวมจำนวน 521,000บาท พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคอีกจำนวยมากมาย ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเทศบาลตำบลท่ายาง ได้นำไปซื้อข้าวสาร เพื่อมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่ายางทั้ง37ชุมชน โดยสิ่งของทั้งหมดจะดำเนินการมอบหมายให้กับ ประธานชุมชน ผญ.บ้าน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ต่อไป ส่วนช่องทางการรับบริจาค ผู้มีจิตศรัทธาก็ยังคงสามารถติดต่อขอรับบริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ได้เหมือนเดิม

กสิพล ศิริลาภ -เพชรบุรี