วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เทศบาล ต.เกาะช้างมอบข้าวสาร6,000ถุง เยียวยาชาวบ้านที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19

ข่าว / เทศบาล ต.เกาะช้างมอบข้าวสาร6,000ถุง เยียวยาชาวบ้านที่เดือดร้อนจากพิษโควิด-19

วันที่ 9 พ.ค.63 นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,เจ้าหน้าที่,พนักงานเทศบาลฯส่งมอบข้าวสารจำนวน 6,000 ถุงๆละ 5 กก.ให้แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ต.เกาะช้าง ที่ดำเนินการจัดซื้อโดย สำนักงานเทศบาล ต.เกาะช้าง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนตามชุมชนต่างๆในพื้นที่รวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน เป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์เทศบาล ต.เกาะช้าง ซึ่งทางคณะกรรมการชุมชนจะมีการนำข้าวสารไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านทุกครัวเรือนตามรายชื่อที่มีการลงทะเบียนไว้

นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ เขตเทศบาล ต.เกาะช้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยทั่วหน้า เพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ มีความเดือดร้อนโดยเน้นครัวเรือนที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ตกงาน ซึ่งทางคณะกรรมการชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน จะมีการอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้าน ด้วยการนำยานพาหนะบรรทุกข้าวสารที่ได้รับจากเทศบาลฯไปส่งมอบให้ชาวบ้านถึงครัวเรือนตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล ต.เกาะช้าง

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน