วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เตรียมพร้อม ก่อนเปิดจริง !! โรงเรียนกสิกรสงเคราะห์ ร้องขอ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ก่อนครู จะเข้ามาเตรียมความพร้อม

เตรียมพร้อม ก่อนเปิดจริง !! โรงเรียนกสิกรสงเคราะห์ ร้องขอ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ก่อนครู จะเข้ามาเตรียมความพร้อม

ผอ.อรรถกฤต แป้นเชื้อ ผอ.โรงเรียน กสิกรสงเคราะห์ ขอความช่วยเหลือจาก กลุ่มอาสา อัศวินบูรพา ช่วยเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 บริเวณภายในโรงเรียน ห้องเรียน ทุกห้อง เครื่องเล่นกีฬา และเครื่องเล่น ต่างๆภายในโรงเรียน รวมทั้งห้องพัก บ้านพักครู เพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งเหล่าครู จะเริ่มเข้าทำงาน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดยครูจะเข้ามาทำงาน ในวันที่ 11 พ.ค.63 ที่จะถึงนี้

ทางโรงเรียน จึงได้ขอการสนับสนุน การฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อ จากกลุ่ม อาสาอัศวินบูรพา โดยทาง นาย ปองพล บัวพาเจริญ ประธานกลุ่มอาสาอัศวินบูรพา ที่เป็นกลุ่มอาสา ช่วยเหลือสังคมและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ส่งเจ้าหน้าที่อาสาฯและอุปกรณ์ มาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ให้กับทางโรงเรียน สำหรับยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่มีผู้บริจาคเครื่ิงพ่นยา และยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางกลุ่มอาสาอัศวินบูรพา นำไปฉีดพ่นตามที่ต่างๆในพื้นที่ และตามสถานที่ หมู่บ้าน ที่มีผู้ร้องขอมาตลอด