วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

!แม่สายเร่งช่วยเหลือ!! ผู้ประสบวาตภัย

!!แม่สายเร่งช่วยเหลือ!! ผู้ประสบวาตภัย
สืบเนื่องเมื่อที่ 9 พ.ค.63 เวลา 16.30 น. ได้เกิดเหตุพายุฝน-ลูกเห็บ ฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฏรได้รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าหักโค่น 31 ต้น ทำกระแสไฟฟ้าดับได้รับผลกระทบกว่า 300 หลังคาเรือน

เบื้องต้นทางอำเภอแม่สายได้ประสานงานหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต. โป่งผา – ต. โปร่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เบื้องต้นตรวจสอบแล้ว ไม่มีราษฏรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุพายุถล่มกระหน่ำบริเวณ (ช่องลมคอกิ่วดอยนางนอน)
ต่อมาในวันนี้ 10 พ.ค. 63 นายประจญ ปรัญชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้ นานประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการแม่สาย – ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย –กรมทางหลวง –ปภ.เขต 15 เชียงราย – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ทหาร – อส –กำนัน – ผู้กำนันผุ้ใหญ่บ้าน ดำเนินการสำรวจความเสียหาย บ้านเรือนของประชาชน และสิ่งสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหายดังนี้ 1 โรงเรียนสันทรายราษฏร สามัคคี (สังกัด สพป.เขต 3 บ้านสันทรายปูยี่)หลังคาห้องเรียนเสียหาย ต้นไม้หักโค่นล้มทับอาคารเรียน 2.บ้านเรือนราฏรเสียหายหนักทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง ในเขตบ้านสันทรายปู่ยี่ ม. 4 ต.โป่งผา

3. บ้านเรือนราษฏร ได้รับเสียหายบางส่วน จำนวน 94 หลัง ในพื้นที่ บ.ป่าแฝ ม.3 จำนวน 24 หลัง บ.สันทรายปู่ยี่ ม.4 จำนวน 21 หลัง บ.นาปง ม.8 จำนวน 35 หลัง บ.จ้องเด่น ม.10 จำนวน 6 หลัง และใน ต.โป่งามที่ได้รับความเสียหาย บ.ถ้ำ ม.12 จำนวน 1 หลัง บ.ดงม่วงคำ ม.2 จำนวน 7 หลัง จึงได้รายงานให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และแก้ไขปัญหาทีได้รับเหตุภัยพิบัติวาตภัยในครั้งนี้

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าว – ภาพจาก – เจมส์บอนด์ 007 อส.แม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน ////////////