วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

ร้อยเอ็ด.. วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งกำลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ประจำปี 2563

ร้อยเอ็ด..
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งกำลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ประจำปี 2563

วันนี้(13พ.ค.63)เวลา 11.00 น. นายอนุชิต ชนะวัฒนาปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สั่งการให้ ดร.ศักดิ์ศรี ไชยกุฉิณผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม,นางอ้อมเดือน ศรีทองแดงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ, น.ส.เอมอร พลสิทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ,นายรัฐศาสตร์ หลักทอง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ,น.ส.พิชชาพร ไผ่แสวงนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จัดโครงการเดินตามรอยพระราชาส่งต่อกำลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลประจำปี 2563 ตามวัตถุประสงค์

ที่ สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดมาคือจัดหาวัสดุผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม และผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่วัดศรีประทุม และบ้านหนองบัว ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ดร.ศักดิ์ศรี ไชยกุฉิณ พร้อมคณะและ อสม.ประจำหมู่บ้านได้นำถุงเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 10ถุงไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ตามโครงการและวัตถุประสงค์อีกต่อไป.

________
คณิต ไชยจันทร์,บพิตร จำปา,กุลศักดิ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด