วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดเชียงราย รินธารน้ำใจหลั่งไหลต่อเนื่องมอบสิ่งของช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

จังหวัดเชียงราย รินธารน้ำใจหลั่งไหลต่อเนื่องมอบสิ่งของช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองหม้อใหม่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี หน่วยงานร่วมปันน้ำใจจาก ธ.ก.ส.สาขาเชียงราย และธนาคารออมสิน ที่นำสิ่งของสมทบมอบให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จากหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9, และหมู่ที่ 10 ของตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงรายและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ

การรับสิ่งของในครั้งนี้ด้วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในห้วงวิกฤติ และการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ช่วยกันนำสิ่งของ อุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อย พร้อมจัดระเบียบรักษาระยะห่างทางสังคมให้ปลอดภัยจากการอยู่ใกล้การสัมผัสกัน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า เชิญชวนประชาชนให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง หรือหน้ากากผ้าที่สามารถนำไปซักล้างแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าปากไม่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเรามีเชื้อหรือไม่ ถ้าหากเกิดการแพร่ไปสู่บุคคลอื่นอาจจะไปแพร่ระบาดได้ พร้อมกันนี้ ยังต้องขยันหมั่นล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่างทางสังคมไว้ตลอดเวลา ก็จะเป็นการปฏิบัติกิจในชีวิตประจำวันที่ปลอดจากเชื้อโคสิด-19 ที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
14/05/63