ดูแลทั่วถึง !! หมอเสือ ออกโรง ” เบาหวาน เจอกัน ” บุกเขาตาโล พัทยา ช่วยผู้ป่วยเบาหวาน แผลขั้นวิกฤษ นายกเมืองพัทยาพร้อมคุณนาย วักกระเป๋าส่วนตัว ดูแลเต็มที่

ดูแลทั่วถึง !! หมอเสือ ออกโรง ” เบาหวาน เจอกัน ” บุกเขาตาโล พัทยา ช่วยผู้ป่วยเบาหวาน แผลขั้นวิกฤษ นายกเมืองพัทยาพร้อมคุณนาย วักกระเป๋าส่วนตัว ดูแลเต็มที่

” ห่วงใย ใส่ใจดูแลทั่ถึง ” นายกเมืองพัทยา นาย สนธยา คุณปลื้ม พร้อมคุณนาย นาง สุกุมล คุณปลื้ม ได้ประสานมายังเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อขอความช่วยเหลือจาก “หมอเสือ” นาย พรภิรมย์ เสือแดง นายแพทย์สาธารณสุขนครแหลมฉบัง ฉายา หมอเทวดา ของผู้ป่วยเเผลเบาหวาน ของนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นาง ภัทรกร กำลังมาก สท.แหลมฉบัง นาย สมเกียรติ เดชไพบูลย์ ประธานชุมชนเขาตาโล และ นาย สมชาย ประธาน อสม.พัทยา ได้นำพา ” หมอเสือ ” เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยแผลเบาหวานขั้นโคม่า นาย วิมล อ่อนละมูล ที่ซอย เขาตาโล ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ที่ป่วยเป็นแผลเบาหวาน ขนาดใหญ่ จนแผลถึงขั้น วิกฤษ แล้ว

หลังจากที่ได้ทราบถึงความสามารถของ หมอเสือ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในการรักษาแผลผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยกนังเทียม จนผู้ป่วยมากมาย รอดพ้น ความตายและความพิการ มาแล้วมากมาย โดยทางนาย มานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้รับมอบหมาย จาก นาย สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนาง สุกุมล คุณปลื้ม ให้ดำเนินการประสานกับทาง นครแหมฉบังผ่านทาง นาย บุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานบริหารนครแหลมฉบัง และ นาง จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรี นครแหลมฉบัง ขอตัว หมอเสือ และทีมงาน มาทำการรักษาคนไข้ผู้ป่วยแผลเบาหวานขั้นรุนแรงที่ภายในซอยเขาตาโลพัทยา โดยทางนายกเมืองพัทยา ได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตัวยาและอุปกรณ์หนังเทียมที่มีราคาค่อนข้างสูง รักษาผู้ป่วย ในขณะที่ทาง หมอเสือ เองก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเช่นกัน

# สมชาย แก้วนุ่ม รายงาน