วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทัพเรือภาคที่ 1 เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัวออกกำลังกายต้องปลอดภัยจากโควิด 19 หลังพื้นที่สวนสาธารณะผ่อนปรนให้บริการได้

ทัพเรือภาคที่ 1 เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัวออกกำลังกายต้องปลอดภัยจากโควิด 19 หลังพื้นที่สวนสาธารณะผ่อนปรนให้บริการได้

ถึงแม้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จะดีขึ้น ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ต่อเนื่องถึง 20 วัน ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมก่อนหน้านี้ 87 ราย ได้รักษาตัวหายเป็นปกติแล้ว ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะบางพื้นที่ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจกรรมได้
ด้วยความห่วงใย พี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ และกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำชุดปฎิบัติการจิตวิทยาและประชาสัม พันธ์ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ต้องทำงานต่อเนื่องการ์ดห้ามตก จึงสั่งการให้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนและกำลังพลของ กองทัพเรือและครอบครัว ปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่สุ่มเสื่องต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในช่วงนี้ได้เน้นย้ำเป็นพิ เศษสำหรับพื้นที่สวนสาธารณะ เนื่องจาก พี่น้องประชาชน และกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว เริ่มมาออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก

จึงได้จัดรถประชาสัมพันธ์ พร้อมชุดปฎิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สวนสาธารณะ และสวน Happy ภายในหมู่บ้านกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆ ของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเน้นย้ำในเรื่องสำคัญๆ อาทิ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงี่อ ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายก่อนทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัม ผัสพื้นผิวในที่สาธารณะต่างๆ โดยไม่จำเป็น หากมีผู้คนแออัดควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย รักษาระยะห่างอยู่เสมอ เดิน-วิ่งช้า ระยะห่าง 4 เมตร วิ่งปกติ ระยะห่าง 10 เมตร ให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มพูดคุยระหว่างออกกำลังกาย ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยระหว่างออกกำลังกาย อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และล้างมือบ่อยๆ เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วให้กลับบ้านเลย ห้ามรวมตัวพูดคุยหรือสังสรรค์ เมื่อกลับถึงบ้านให้เปลื่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันที
และพึงระลึกอยู่เสมอว่า ต้องมีวินัยต่อตนเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม ถึงตัว เลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดชลบุรี จะเป็นศูนย์แต่เรายังประมาทไม่ได้ เรายังไม่ชนะและการ์ดอย่าตก
จึงได้จัดชุดออกประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อรู้เท่าทันการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ด้วยความรักความปรารถนาดี จากกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 เพราะสัตหีบคือลมหายใจของทหารเรือ

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645