วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด… พระครูเจ้าอาวาสหัวใส ไอเดี๋ย เจ๋ง!! ก่อสร้างกุฏีด้วยดินเหนียว อากาศ ดีมั่นคงถาวร จำพรรษาได้ ปฏิบัติธรรม ได้ดีอีกด้วย

ร้อยเอ็ด…
พระครูเจ้าอาวาสหัวใส ไอเดี๋ย เจ๋ง!! ก่อสร้างกุฏีด้วยดินเหนียว อากาศ ดีมั่นคงถาวร จำพรรษาได้ ปฏิบัติธรรม ได้ดีอีกด้วย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 พระครูใบฏีการาชัน อนุตฺตโน รองเจ้าคณะตำบลอัคคะคำ/เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิตร พร้อมด้วย พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ร่วมแรง ร่วมใจ บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างกุฏี สำหรับพระภิกษุ สามเณร เป็นการจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นการร่วมกันสร้างบุญกุศล สร้างศาสนสถานถาวรวัตถุ เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ไม่ได้ออกจากพื้นที่ แต่อย่างใดในช่วงวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 19

พระครูใบฏีการาชัน อนุตฺตโน รองเจ้าคณะตำบลอัคคะคำ/เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต กล่าวว่า กุฏีดินใช้เสาปูนขนาด 4 X 4 ” สูง 3 เมตร จำนวน 6 ต้น จำนวน 2 ห้อง ขนาด 3 X 3 เมตร โครงหลังคาทำด้วยไม้ มุงด้วยสังกะสี ที่ชาวบ้านนำมาบริจาค เทคานพื้นล่างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พระภิกษุ สามเณร ชาวบ้านได้ช่วยกันทำบล๊อกไม้สี่เหลี่ยม กว้าง 15 ซม. ยาว 25 ซม.นำเอาดินเหนียวมาคลุกเคล้ากับแกลบข้าวให้ได้ขนาดนำไปเทลงในแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้นำไปตากแดดจนแห้ง ค่อยแกะแบบพิมพ์ออก นำไปก่อเป็นกำแพงรอบๆตัวบ้าน ติดโครงประตู หน้าต่าง ฉาบด้วยดินเหนียวรอบๆกุฏี เสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งสนิท แล้วสามารถเข้าพักจำวัดปฏิบัติธรรมอยู่แบบถาวรได้ตลอดไป

การก่อสร้างในครั้งนี้ ใช้ฝีมือแรงงานจาก พระภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาใช้แรงกาย ทุนทรัพย์ทั้งส่วนตัว และญาติธรรมร่วมอนุโมทนาบุญในการก่อสร้างราคาประมาณ 50,000 บาท ซึ่งนับว่าประหยัดมาก หากทางวัดอื่นๆ สนใจจะให้ พระครูราชัน อนุตฺตโร และทีมงานไปให้คำแนะนำวิธีการก่อสร้าง ก็มีความยินดีไปร่วมแนะนำวิธีการก่อสร้างกุฏี ให้โดยไม่ต้องจ่ายค่าแรงงานแพง อีกต่อไป-

_____
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด