วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

โรงเรียนกุลดิศฯเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการศึกษา

โรงเรียนกุลดิศฯเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ และโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่าโรงเรียนในเครือ กุลดิศฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านระบบ Facebook กลุ่ม เรียนวันละ 3 วิชาเป็นเวลา 5 วัน พร้อมการเรียนสื่อ และการประเมินผลทันสมัย ฟรี เริ่มเรียนวันที่ 18 พ.ค. 2563

และเข้าร่วมกลุ่มในเฟสบุ๊คตามระดับชั้น โดยใช้รหัสผ่านจากโรงเรียนในวันที่ 15 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับสิทธิพิเศษนี้ สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนแล้วเท่านั้น ในส่วนของผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์สามารถเดินทางมายื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนได้ทุกวัน หรือจะสมัครทางระบบออนไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลทางเพจ Kulladis, และ Kulladis2 ได้ตลอดเวลา

ข่าว-ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์