วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

กรมทหารพรานที่.36 นำของแจกแก่ราษฎรถิ่นทุรกันดานและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

กรมทหารพรานที่.36 นำของแจกแก่ราษฎรถิ่นทุรกันดานและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

เมื่อ 17 พ.ค.2563 พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ผบ.ฉก.ทพ.36) ค่ายเทพสิงห์ แม่สะเรียง ข.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน จัดชุดกำลังพล เพื่อรับมอบสิ่งของอุปโภค- บริโภค จากคณะเครือข่ายพัฒนาชนบท เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ทุรกันดาลและได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

และอำนวยความสะดวกให้กับคณะหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะกิจ ในพื้นที่ บ.แม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. โดยมีรายละเอียดดังนี้.ออกสำรวจปัญหาและความต้องการและตรวจเยี่ยมชาวบ้าน
โดย.ให้ความรู้เรื่อง โรค(Covid 19),ชิคุนกุนยา,ไข้เลือดออก,ไข้มาลาเรีย ทำการ.ตรวจสุขภาพเบื้องต้น,เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง,และแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน พร้อมกับได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ได้รับมอบสิ่งของจากกรมทหารพรานที่ 36 ครั้งอย่างทั่วหน้ากัน และผลการปฏบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย