วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง นาย อภิวัฒน์ ถาวรแท้ ประธานที่ปรึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์คณะทำงานของ คุณนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เดินทาง มามอบหนังสือ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง นาย อภิวัฒน์ ถาวรแท้ ประธานที่ปรึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์คณะทำงานของ คุณนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย

เดินทาง มามอบหนังสือ หมายกำหนดการ ณ.ที่ทำการ อบต ห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมชาย สอนใส นายก อบต ห้วยใหญ่ เป็นผู้รับ หนังสือ เรื่องของการที่ นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะเดินทาง มาดูงาน เกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งของพื้นและอ่างเก็บน้ำตำบลห้วยใหญ่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และ จะมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้ที่ประสบ ภัยจาก โรค โควิด19 ด้วย หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือ ถึงเรื่อง ภัยแล้ง และโครงการต่างๆ ที่จะหามา ช่วยกันสนับสนุน ได้ ซึ่งนายกสมชาย สอนใส ได้แจ้ง กับคณะ ที่ปรึกษา และคณะทำงาน ของคุณนิพนธ์ ชื่นตา ถึงปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ และเรื่องของน้ำบาดาล ทางคณะทำงาน ได้เสนอให้ ทาง อบต ทำหนังสือ ถึงคุณนิพนธ์ ชื่นตา ในวันที่เดินทางมาดูงาน และมอบข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่จะถึงนี้