วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม ให้แก่นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม ให้แก่นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข”

ของวุฒิสภา ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน