วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

พ่อเมืองร้อยเอ็ด..ให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การ์ดอย่าตก ยกให้สูง เป็นนิสัย”|“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

พ่อเมืองร้อยเอ็ด..ให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การ์ดอย่าตก ยกให้สูง เป็นนิสัย”|“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

การดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 44

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 44 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 18 พฤษภาคม 2563) จำนวน 323 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสม จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 320 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 18 พฤษภาคม 2563) แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 165 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 794 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 39,527 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 35,976 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 3,551 คน และผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 19,631 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 17,489 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,142 คน การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน (ระหว่างวันที่ 3 – 18 พฤษภาคม 2563) โดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต ยอดสะสมจำนวน 136 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 130 คน รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6 คน

สถานการณ์ทั่วโลกใน 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 4,804,011 ราย เสียชีวิต 316,703 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 1,527,664 ราย เสียชีวิต 90,978 ราย รองลงมา คือ รัสเซีย 281,752 ราย เสียชีวิต 2,631 ราย และสเปน 277,719 ราย เสียชีวิต 27,650 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 3,031 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 ราย เสียชีวิตสะสม 56 ราย และ มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ในอันดับที่ 70 ของโลก
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การ์ดอย่าตก ยกให้สูง เป็นนิสัย”
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

______: A_o_F/ข้อมูล
“(ศรีไพร ทูลธรรม)” รายงานอัพเดตสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้