วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ดาราแพนเค้กร่วมเปิดโครงการณ์ ตู้ปันความสุข โต๊ะปันน้ำใจ เพื่อพี่น้องประชา ชนชาวสัตหีบ

ดาราแพนเค้กร่วมเปิดโครงการณ์ ตู้ปันความสุข โต๊ะปันน้ำใจ เพื่อพี่น้องประชา ชนชาวสัตหีบ

ในวันนี้ 18 พ.ค.63 พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ปรมน.ทร.) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทัพเรือภาคที่ 1 และศิลปินดารา แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ โฆษกพิเศษกองทัพเรือ ได้ร่วมเปิดโครงการ “ตู้ปันความสุข โต๊ะปันน้ำใจ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ” หยิบได้แต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน
ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 กับอำเภอสัตหีบ จัดทำโครงการ “ตู้ปันความสุข โต๊ะปันน้ำใจ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ” หยิบได้แต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน ระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค.63 รวม 5 วัน
ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโคมวิด 19 ยังคงส่งผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเป็นบริเวณกว้าง ถึงแม้โครงการตู้ปันน้ำใจจะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ แต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทัพเรือภาคที่ 1 จึงจับมือกับอำเภอสัตหีบจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่มากที่สุด

สำหรับพื้นที่สัตหีบนี้ เปรียบเสมือนลมหายใจของทหารเรือ เมื่อพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบได้รับความเดือดร้อน กองทัพเรือต้องรีบเข้าช่วยเหลือดูแล เพื่อตอบสนองคำปรารภของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ทหารเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”
ในการนี้ต้องขอขอบคุณ พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ คุณ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ โฆษกพิเศษกองทัพเรือ และ บริษัท เอกชนต่างๆ ที่ได้ร่วมสละเวลาอันมีค่า พร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโครงการในครั้งนี้ นับเป็นน้ำใจอันเปี่ยมล้นด้วยเมตตาที่ ทัพเรือภาคที่ 1 และอำเภอสัตหีบ จะส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก