วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ.โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

19 พฤษภาคม 2563 ณ.โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุม ปริมาตรและแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ,นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ,แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์, นายชูศักดิ์ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับมอบ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแสงตะวัน ชั้น 4 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ นางจรัสนภา เอื่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเครื่องช่วยสอดท่อหายใจแบบติดกล้อง 2 เครื่อง เป็นเครื่องที่ใช้ได้ตั้งแต่เด็กทารกจนถึงผู้ใหญ่ มูลค่าเครื่อง 2 เครื่องเป็นเงิน 800,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดงานกาชาดมะขามหวาน เพชรบูรณ์ ผอ. ฤทัย วรรธนวินิจ ได้กล่าวขอบคุณ และสาธิต อธิบาย ถึงวิธีการใช้เครื่องช่วยสอดท่อหายใจแบบติดกล้อง ให้กับสื่อมวลชนดู โรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยที่ต้องการใช้ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ประมาณวันละ 65 ถึง 85 รายต่อวัน แต่เนื่องจากเครื่อง รุ่นนี้ในโรงพยาบาล มีอยู่ทั้งหมด 34 ตัว จึงไม่พอเพียงกับผู้ที่มาใช้บริการ ส่วนที่เหลือเป็นเครื่องรุ่นเก่า ซึ่งมีการใช้งานมานานมากแล้ว จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ช่วยบริจาค เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน และเครื่องช่วยส่องท่อหายใจแบบติดกล้อง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อไป