วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

เรียนออนไลน์วันที่ 2 ที่จันทบุรี พบ เด็กๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนผู้ปกครองชื่นชอบที่บุตรหลานสนใจเรียนออนไลน์ดีกว่าเล่นเกมส์ ดูหนัง

เรียนออนไลน์วันที่ 2 ที่จันทบุรี พบ เด็กๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนผู้ปกครองชื่นชอบที่บุตรหลานสนใจเรียนออนไลน์ดีกว่าเล่นเกมส์ ดูหนัง

วันที่สองของการจัดการศึกษาทางไกลและออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์ ผ่านช่องทีวีดิจิทัล 17 ช่อง โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี ผู้ปกครองต่างชื่นชอบที่บุตรหลานของตนเอง สนใจเรียนออนไลน์ พบว่า เด็กๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียน พร้อมกับเพื่อนๆ ที่อยู่คนละพื้นที่ พร้อมการทำแบบทดสอบและการบ้านส่งคุณครูทางออนไลน์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ผ่าน 6 ช่องทางการรับชม

ได้แก่ 1.ทีวีดิจิทัล ช่อง 37-51 , 2.ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200 , 3.ทีวีดาวเทียม C-Band ช่อง 337-351 , 4.www.dltv.ac.th แอปพลิเคชั่น DLTV , 5.ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และ 6.YouTube ช่อง DLTV1 ถึง DLTV15 ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจนักเรียนในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี และ อ.มะขาม พบปัญหามากมาย อาทิ การเชื่อมต่อข้อมูลผ่านมือถือไม่เสถียร และในบางพื้นที่ไฟดับบ่อย ทำให้เรียนได้ไม่ต่อเนื่อง
นางสาวจิรัสย์วรรณ หอมหวน ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า “ ในช่วงนี้เป็นช่วงของวิกฤต

การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนรู้ เพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดเทอม เป็นช่วงที่เราออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ การเรียนออนไลน์ก็ช่วยให้เวลาของลูกหมดไปกับการเรียน ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนการเรียนซัมเมอร์ ซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องไปเรียนรวมกันหลายๆคน ซึ่งเรียนที่บ้านก็ส่วนตัว และปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 เด็กก็ได้ใช้เวลาไปกับการเรียน เพราะยังไงเขาก็อยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้ว และใช้เวลาหมดไปกับการเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง แต่ครั้งนี้ก็หมดไปกับการเรียนรู้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี กว่าสนใจหมกมุ่นกับเกมส์ และ หลังออนไลน์”

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก