วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครนายก สหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดทำตู้ปันสุขสหกรณ์ ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นครนายก สหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดทำตู้ปันสุขสหกรณ์ ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

สหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดทำตู้ปันสุขสหกรณ์ กับกิจกรรมสหกรณ์ร่วมใจ ปันน้ำใจต้านภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่รบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ที่บริเวณประตู้ทางเข้าสหกรณ์จังหวัดนครนายก นายสามารถ น้อยบุญญะ สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ได้จัดทำ ตู้ปันสุขสหกรณ์ กับกิจกรรมสหกรณ์ร่วมใจ ปันน้ำใจต้านภัยโควิด เพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครนายก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 มาใช้บริการหยิบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยให้หยิบแต่พอดีเพื่อแบ่งปัน

ถ้าประชาชนที่พอมีสามารถนำมาเติมเพิ่มในตู้ปันสุขสหกรณ์ได้ เพื่อเป็นการแบ่งปันสรรสร้างความสุขร่วมกัน เป็นสังคมที่น่าอยู่ยั่งยืน ซึ่งการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครนายก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด และประชาชนทั่วไป ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อแบ่งปันให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19

โดยนายสามารถ น้อยบุญญะ สหกรณ์จังหวัดนครนายก กล่าวว่า ตู้ปันสุขสหกรณ์ ทำการให้บริการตามวันและเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. เพื่อเป็นการแบ่งเบาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก