วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ตลาดบ่อบัว บริเวณที่หยุดรถแปดริ้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ตลาดบ่อบัว บริเวณที่หยุดรถแปดริ้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต

ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา นำโดย นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์กรณีขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน