วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม คศ.2020

ร้อยเอ็ด…หมู ไข่ ปลาสลิด ราคาประหยัด จากพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…หมู ไข่ ปลาสลิด ราคาประหยัด จากพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จับมือผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรลดราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19)
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวทัสนี ประภาศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม งานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ที่ บริเวณห้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นางสาวทัสนี ประภาศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม งานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ประกอบด้วย เนื้อสุกรชำแหละ ราคา กก. ละ 120 บาท ปริมาณที่จำหน่าย 500 กก. ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาแผงละ 55 บาท ปริมาณจำหน่าย 2,800 แผง ไข่ไก่ เบอร์ 4 ราคาแผงละ 50 บาท ปริมาณจำหน่าย 1,200 แผง พร้อมนี้ได้เชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตร ปลาสลิดแดดเดียวของแท้จากจังหวัดสมุทรปราการ

นำสินค้ามาร่วมจำหน่าย เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) และเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าได้ประสานให้สำนกงานสาขาชั่งตรวงวัด 2-7 ร้อยเอ็ด ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักของผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย พร้อมจัดระเบียบประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้า โดยให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

การเว้นระยะห่าง และบริการเจลล้างมือ ตามมาตรการที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด เริ่มจำหน่ายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด
ทั้งนี้ จาการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และต้องการให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเป็นประจำทุกเดือน สามารถลดค่าครองชีพได้อย่างแท้จริง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid-19 อีกด้วย

___________
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม /รายงาน