วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟัา) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟัา) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟัา) สำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ขวบ โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชืวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางวัชราพร ธวัชวะชุม ผู้ปกครองบ้านเฟื่องฟ้า ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม

โอกาสนี้ ทางคณะฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กทั้งหมด 377 คน และมอบเงินบริจาค พร้อมด้วยนมอัดเม็ดจากร้านจิตรลดาจำนวน 1,000 ซอง โดนัท ขนมขบเคี้ยว และแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 30 แกลลอน รวมสิ่งของและเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้บ้านเฟื่องฟ้าไว้ดูแลเด็ก ๆ

ทั้งนี้ พลเอก เลิศรัตน์ กล่าวว่า วุฒิสภามีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง พร้อมฝากให้ดูแลเด็กในช่วงสถานการณ์นี้เป็นพิเศษ มีมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลด้านโภชนาการ สุขภาพของ และการศึกษา เชื่อว่าจะช่วยให้เด็กๆมีความสุขและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน